Välkommen till Cristie Nordic Sverige, genom lång erfarenhet och specialisering gör vi ditt data tillgängligt.

 

Cristie Nordic AB är den del av PEDAB Group sedan 2019 och är etablerade i alla nordiska länderna, Baltikum, DACH, Frankrike och Polen med en omsättning på c:a 2 miljarder kronor.

Cristie Studio är kontor dit vi bjuder in våra kunder för att tillsammans skapa lösningar anpassade efter behovet.

För mer information, besök vår internationella hemsida.

  • LinkedIn - White Circle
  • Twitter - White Circle

© 2018 Cristie Nordic AB

  • Magnus Thunberg

IBM Spectrum Protect presentations


Dear followers, it has been slow on the blog during 2019.. but we can promise you, a lot of great things are going on. Meanwhile, take a look at the latest video presentations regarding IBM Spectrum Protect:

  • IBM Spectrum Protect 8 1 7 One Protect – Demo

  • IBM Spectrum Protect 8.1.7 Servermon – Demo

  • IBM Spectrum Protect 8.1.7 s3 Object Agent, Client & Repository Server Setup - Demo

Enjoy!

IBM Spectrum Protect 8 1 7 One Protect – Demo:

IBM Spectrum Protect 8.1.7 Servermon – Demo:

IBM Spectrum Protect 8.1.7 s3 Object Agent, Client & Repository Server Setup - Demo:

Wish you a great weekend!

Cristie team

#DataProtection #IBMSpectrumProtect

57 views