Ställ inte upp med Stafettlöpare för ett maratonlopp

Fler och fler företag jobbar idag över flera kontinenter, vare sig det är genom samarbetspartners eller egen verksamhet. En annan, vid det här laget, uttalad sanning är den otroliga dataexplosion som vi upplever idag. För företag som behöver dra nytta av dessa data över stora avstånd kan de bli väldigt problematiskt – men det finns hjälp att få!

Aspera_ww_transfer

Verksamhetskritiska data behöver idag många gånger färdas över långa avstånd för att kunna hanteras. Tar överföringen lång tid eller är väldigt opålitlig riskerar företaget att förlora intäkter på grund av ineffektiva arbetsflöden. Ett tydligt sådant exempel är tillverkningsindustrin. Ett bolag i t.ex. Norge designar möbler som de sedan tillverkar i Asien. Dessa ritningar är tunga filer som måste skickas över till fabriken i t.ex. Kina. Med dagens teknik går det väldigt långsamt och man riskerar att få så mycket start och stop att de ibland inte är möjligt att få fram datat vilket skapar produktionsstopp och tunga kostnader.

Problemet med TCP baserad trafik, den tekniken som majoriteten av all internettrafik baseras på, är att den är designad att vara felfri i sin leverans och fungera över korta avstånd. Detta fungerar utmärkt för trafik inom ett LAN eller inom det egna landet. Föreställ dig en 400m bana där datat är en stafettpinne. För att skicka datat till ett systerkontor i grannkommunen (ett varv på 400m banan) måste pinnen lämnas över till ett antal löpare längs banans gång. Varje överlämning är förenad med en liten risk (Pinnen kan tappas eller löparen kan springa fel). Detta betyder att löparen måste springa med en ny pinne för att få loppet att fortsätta.  På detta korta avstånd så märks inte dessa fördröjningar nämnvärt men när datat skall skickas till Asien så står vi inte längre på 400m banan utan i startgropen på ett maratonlopp! Längre sträcka betyder fler stafettlöpare vilket betyder mycket större risk för tappade pinnar och där med tidstapp.

Så vad ska man göra då? - Ställ inte upp med Stafettlöpare för ett maratonlopp!

Med ny teknik så byter du ut stafettlöparna till en maratonlöpare och istället för att varje 20m byta löpare och riskera att tappa pinnen, springer dem med pinnen hela vägen till mål. Skulle det visa sig att något litet saknas så springer en ny maratonlöpare bara ned med den lilla biten av pinnen och inte en helt ny pinne.

Denna teknik gör att du effektivt flyttar över filer på minuter som annars tar timmar.
Att det sedan ligger krypterat både innan, under och efter transport gör att din affärskritiska data är säker under hela processen.

Nu är det inte bara denna filtrafik som går över nätet utan även annan trafik så som email etc. För att inte ta upp hela bandbredden med dessa maratonlopp så är det viktigt att ha en anpassningsbar lösning som är snäll mot annan trafik. Detta går enkelt att lösa med vår teknik.

 

Är ni intresserad av att veta mer om denna teknik och vill höra hur den kan passa in i er verksamhet? Hör av dig till oss så hjälper vi er gärna!

 Kommenetera

Din emailadress kommer inte publiceras.

Du kan använda följande HTML attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>