Certifiering

Vi ger mervärde genom kunskap.

Vår affärsidé bygger på kunskap – därför investerar vi löpande i utbildningar och certifieringar.

Genom åren har vi samlat på oss mängder med kunskap, referenser, erfarenheter och certifieringar. Vi har som mål att alltid hålla oss à jour med utvecklingen inom vårt område och investerar därför stort i fortlöpande utbildning av personalen. Det resulterar i att vi kan skapa lösningar av hög kvalitet som blir strategiskt och totalekonomiskt konkurrenskraftiga.

IBM GOLD Partner (AAA accreditated)

Vi har högsta status för teknisk kompetens hos IBM genom vår IBM GOLD Partner-certifiering. Certifieringen innebär att vi som IBM-partner har ett antal godkända certifieringar inom vårt område, tillsammans med dokumenterade och av IBM godkända installationer. Certifieringen delas upp i tre nivåer, Gold, Silver och Bronse eller inte ackrediterad.

IBM Premier Business Partner

Vi har högsta status hos IBM som Premier Business Partner. Det gör att vi har bevisad kunskap och nära samarbete med IBM som leverantör.

Övriga certifieringar

Vi har även certifieringar och status gällande: IBM Competence Partner of the Year (2013/2014), IBM Growth partner, IBM Butterfly, IBM Storage, IBM Managed Service Provider (MSP) och IBM Independent Software Vendor (ISV).