Storage

Optimera drift, prestanda och ekonomi i er primärlagring.

Fäll upp paraplyet: effektivisera ditt datacenter

Att datamängderna ökar och därmed också organisationens administrativa börda är knappast någon nyhet. Många organisationer frågar sig nu hur de ska kunna ta hand om sina data mer effektivt. Utmaningarna i heterogena, komplexa datacenter med låg nyttjandegrad och resursobalans sätter käppar i hjulet för många – men det finns relativt enkla lösningar.

Storage_Paraply

Den exploderande datatillväxten tillsammans med en förändrad användning av data gör det otroligt svårt att förutspå kostnaderna för datahanteringen. Nya behov av att kunna analysera stora datamängder, Big data, kräver nämligen att organisationen kan hitta, förvalta och använda data på nya, värdefulla sätt.

 

Den snabba utvecklingen stressar onekligen på; i IBMs CEO & CFO Study svarar 71 procent av de tillfrågade CEO:erna att den tekniska utvecklingen är den yttre faktor som påverkar organisationen mest. Samtidigt säger 78 procent av undersökningens CFO:er att de har press på sig att kontrollera eller minska kostnaderna och öka effektiviteten.

 

Heterogena, komplicerade miljöer

Under de senaste decennierna har datacentren blivit allt mer heterogena och komplicerade att hantera. Många olika system och steg gör processen för driftsättning av en ny applikation lång och svår; ibland kan den ta flera veckor. Samtidigt skenar kostnaden för administratörerna, eftersom det behövs fler och mer nischade personer i teamet. Men at hålla fast vid en heterogen miljö kan faktiskt vara fördelaktigt, bara du lyckas komma runt ett par stora utmaningar:

 

 

  • Låg nyttjandegrad. Att ha flera leverantörers mjukvaror och hårdvaror parallellt kan sänka nyttjandegraden av datacentrets resurser och kapacitet. Det är inte ovanligt att företag har ett förhållande på 300 MB användbart utrymme för varje TB de investerar i.
  • Dålig resursbalans. Vissa lagringspooler är tungt belastade och har svårt att orka med, medan andra står med minimal last och ledig yta stora delar av tiden. Att resursbalansera kan vara en tidskrävande uppgift, särskilt då den måste göras om så fort nya laster driftsätts i datacentret.
  • Oordning på data. Att hålla reda på vilka data du har och var dessa data ska förvaras är en annan knepig uppgift att lösa manuellt. Att köpa ytterligare hårdvara är ingen bra idé eftersom mer utrustning kräver mer ström, kyla och utrymme samt bara förvärrar hanteringskomplexiteten – utan att öka nyttjandegraden.

 

Skaffa ett intelligent paraply!

Tänk om du, oavsett vilken lagring som står i datahallen, kunde överblicka och administrera lagringen i en lättanvänd homogen vy? Föreställ dig ett intelligent paraply som fälls upp över lagringen och som gör att du kan köpa den disk som är billigast just idag, utan att riskera att skapa ”lagringsöar” och öka komplexiteten i ditt datacenter. Om denna intelligens även kan styra över befintlig lagringsinfrastruktur, har du inte bara skyddat tidigare investeringar utan också adderat nya funktioner och förhoppningsvis även förlängt infrastrukturens livslängd. Hur du gör? Läs mer här bredvid.

 

 

Så skapar du en homogen vy över lagringen

 

De produkter Cristie arbetar med har en rad avgörande funktioner som kan hjälpa dig realisera paraply-tänket och effektivisera ditt datacenter:

1.       Lagringsvirtualisering

Första delen av paraplyet handlar om att virtualisera all din lagring. När detta är gjort kan du fritt skapa virtuella lagringspooler, oavsett i vilken fysisk lagringsenhet disken sitter i. Det betyder också att du får bort tidigare ”lagringsöar” och höjer nyttjandegraden av datacentrets verkliga kapacitet.

2.       Automatiserad tilldelning av nivåer (tiering)

Andra delen består av en motor som läser av frekvent använda data och flyttar dessa beroende på hur ”heta” de är. Från snabba SSD:er för riktigt aktuella data, ner till långsammare disk och tape för de data som inte används lika ofta. Du slipper manuell flytt, vilket frigör tid för administratörerna och ger ökad produktivitet för användarna.

 

3.       Thin provisioning

Istället för att köpa ny disk till ett specifikt projekt, kan du överallokera vissa lagringspooler.

 

4.       Rapport och prognosverktyg

Med rätt verktyg kan du identifiera filer och skapa policys för att styra dem till rätt nivåer i lagringshierarkin. En användares privata bilder och musik ska exempelvis inte ta upp plats på datacentrets snabba SSD-diskar. När du överallokerar pooler är det bra att få information om den faktiska datamängden räcker till. Genom att förstå vad för data det rör sig om, hur den används och se till att den ligger på rätt plats, kan du säkerställa att all allokerad kapacitet är aktiv.

 

 

 

 

5.       Datareduktion

En viktig besparing finns i storleken på din lagringspark: om du kan nyttja det du redan har maximalt gör du färre hårdvaruinköp, samt sparar in på både ström och kyla. Den komprimeringsteknik Cristie använder är så effektiv att den jobbar på aktiva data i realtid utan att påverka prestandan i miljön. Fördelen är att du kan komprimera under kontorstid och inte behöver ha en ”diskbuffert” för att först skriva ner data och sedan komprimera.

 

Allt ligger i ett lättarbetat, grafiskt och webbaserat gränssnitt som gör att du enkelt kan överblicka, skapa pooler samt sätta upp policyer och funktioner. Vi på Cristie tar gärna en diskussion om var ni befinner er med er miljö idag, var ni vill vara i framtiden och hur dessa tekniker kan hjälpa er att snabbt nå dit.

 

Enkel administration >>

Hur fungerar IBMs datareduktion >>

Virtualisera din lagring >> 

 

 

 

 

 

Kontakta oss så berättar vi mer.. 

Till kontakt >>