Server Mobility

Server Mobility

Få full kontroll på dina servrar och flytta dem efter behov.

CloneManager_DC-Cloud

Det har skett en explosion av molntjänster för datalagring, applikationer, beräkningsresurser och serverkraft. Fler och fler företag använder sig av antingen offentliga-, privata- eller hybridmoln.

Det finns fördelar med molnbaserade lösningar - t.ex. optimering av serverutnyttjandet, kostnadsbesparingar och dynamisk skalbarhet - men det finns också utmaningar med att migrera och klona maskiner mellan olika miljöer.

Server Mobility är till för dig som slutanvändare och ägare av ditt data och ger dig möjligheten att flytta dina servrar enkelt och när det passar dig. 

Byte mellan olika miljöer gör er starkare i er förhandling och möjliggör flytt av servrar mellan fysiska, virtuella och olika molnbaserade miljöer. Några fördelar för er:

  • flytta en utvecklingsmaskin från ett offentligt moln till ert internt datacenter innan ni tar in den i produktion.
  • flytta maskiner från en molnleverantör till en annan
  • underlätta belastningstoppar genom att flytta servrar till kraftfullare maskiner vid behov (t.ex. säsonger)
  • periodisk synkronisering av en "standby-maskin" i molnet för DR ändamål
  • skapa en exakt kopia av en server som ska användas för teständamål

 

 

Verktyget som underlättar flytt av era servrar

CloneManager® är en intuitiv konsol för att klona och flytta maskiner mellan fysiska, virtuella och molnbaserade miljöer. Du kan skapa exakta kopior av dina servrar och genom vår konsol flyttar du enkelt servrar mellan olika miljöer (V2V, P, C / P2P, V, C / C2C, P, V) med agent alternativt med agentlös ”live-synkronisering” i realtid eller schemalagd vid behov.

 

CloneManager® är ett kostnadseffektivt migrerings- och klonverktyg och kräver inga bindande licenskostnader, du betalar enbart när du skall flytta en eller tusentals servrar.

 

Läs mer om CloneManager >> (kommer inom kort)

 

 

 

 

 

Cristie_Server_Mobility_500x500_white

 

 

Kontakta oss så berättar vi mer.. 

Till kontakt >>

CaseStudy QD migrerar servrar åt Setra >>