Scale-Out

Scale-out storage: nyckeln till kostnadskontroll och effektivitet

75 % av svenska företag har en lagringslösning som inte möter organisationens krav

Cristie_Scale-Out2

  • Hantera utmaningarna ”volume, velocity, variety”
  • Öka graden av automatisering och elasticitet
  • Reducera lagringskostnaderna med upp till 90 %

 

Skenar lagringskostnaderna samtidigt som befintlig infrastruktur ändå inte klarar av hantera big data och analys på ett snabbt, säkert sätt? Du är inte ensam. Just nu är många av våra kunder nyfikna på hur scale-out storage kan hjälpa dem att skapa framtidens lagringslösning.

 

En snabbt växande datamängd, ett ökat antal transaktioner och geografiskt spridda enheter prövar infrastrukturen för lagring hårt. Lägg där till ökade interna och externa krav på tillgänglighet, säkerhet, prestanda, samarbete och möjlighet att snabbt analysera data – utan en utökad budget.

 

Känner du igen dig? Vi på Cristie möter dagligen många företag i olika branscher som tampas med affärsutmaningar kopplade till lagring. Oavsett problematik

 

har de alltid två saker gemensamt: drivkraften att kontrollera kostnaderna och öka effektiviteten. Det är här scale-out storage kommer in. Baserad på så kallad mjukvarudefinierad lagring, ger det möjlighet att kostnadseffektivt bygga flexibla och lättadministrerade lagringslösningar – med bibehållen prestanda och effektivitet även då de skalas upp. Scale-out storage är extra intressant inom framför allt tre områden: Analys: Optimera big data-lösningarna, Lagring: Skapa back up-moduler och Volym: Hantera extrema datamängder.

 

IBM Elastic Storage – används av över 3 000 företag runt om i världen

Lösningarna som Cristie använder sig av inom scale-out storage bygger på IBMs produkt Elastic Storage Server (ESS). ESS baseras på ett filsystem för distribuerad lagring som heter GPFS (General Parallel File System) och som tillsammans med ett användarvänligt gränssnitt och stöd för konfiguration och uppställning ger en smidig och skalbar lagringslösning.

 

 

1.       Analys: Optimera big data-lösningarna

För verksamheter som har tillgång till stora volymer data, men som inte vet hur de snabbt ska kunna söka och hitta just de data som ger dem ”rätt” svar.

2.       Lagring: Skapa back up-moduler

Verksamheter som har behov av säker och snabb lagring för stora datavolymer kan med hjälp av scale-out storage bygga upp automatiserade back-up-kataloger, likt en lokal Dropbox för servrar.

3.       Volym: Hantera extrema datamängder

För verksamheter, exempelvis inom sjukvården, som behöver kunna hantera extremt många filer och förenkla sökning, hantering och säkerhetsuppdatering av dem.

 

 

 

 

 

 

 

Kontakta oss för mer information

Kontakt >>