Cristie Backup Solution

Cristie Backup Solution - Data Protection som tjänst!

Cristie Backup Solution är en data protection-lösning baserad på bla IBM Spectrum med en dynamisk licensmodell.

Cristie_Backup_Solution

Att säkra sitt data bygger på kunskap och tillförlitliga verktyg. Vi vet alla fördelen av att ha ett säkert system när något oplanerat inträffar. Vi har sett flera bolag med spridda kontrakt på mjukvaror, support och hårdvara, det medför komplexitet och omkostnader. Vår tanke är att de bolag som vill driva sitt egna datacenter skall få samma flexibilitet som molntjänsterna, och med en kundanpassad funktion som överensstämmer med varje bolags säkerhetskrav.

Cristie Backup Solution är en lösning uppbyggd på moduler för att enkelt kunna kundanpassa lösningen efter behov. Vi paketerar vår lösning med djup och ”IBM GOLD Partner” certifierad kompetens och erfarenhet, allt för att skapa en trygg miljö och tillvaro för dig! Vår modell ger dig en dynamisk och flexibel lösning som oftast innebär en snabb ROI för er!

"Skydda ert data med en skräddarsydd lösning som tjänst, i ert egna datacenter eller som option med en hybrid molnlösning."

Cristie_Backup_Solution_2

Flexibel och dynamisk licensmodell

Genom Cristie Backup Solution får du en flexibel och dynamisk licensmodell som ger en sann operationell kostnad. Det innebär att du aldrig betalar för mer eller mindre än vad du använder, månad efter månad. Om du kontrollerar era skyddade datamängder så upptäcker du säkert att dom är rörliga, både upp och ner under året, genom en flexibel licensmodell blir rörligheten en ren besparing samt minskad belastning på er kapitalbindning.

Licenshantering

Med Cristie Backup Solution slipper man problemen med att förutspå kommande årets behov. Genom vårt nära samarbete minimerar ni risken att vara över- eller underlicensierade. Genom vår gemensamma kontroll behöver ni aldrig göra några större inköp än vad ni nyttjar.

Kundanpassade lösningar genom moduler

Vårt koncept bygger på att ni själva kan välja de funktioner som passar er för att anpassa lösningen och priset efter era faktiska behov. Exempel på moduler är backup och återläsning för fysiska, virtuella och molnbaserade miljöer via IBM Spectrum Protect samt IBM Spectrum SnapShot, automatiserade återläsningstester, lösningar för disaster recovery oavsett miljö, olika typer av tjänster, lagringsmedia, hybrida molnlösningar samt managering av ett eller fler backupsystem.

Kontakta alltid Cristie Nordic för att få information om alla aktuella moduler. Kontakta oss >>

 

Kontakta oss så berättar vi mer.. 

Till kontakt >>