Data Protection

Säkra era data och optimera återläsningstiderna

Data Protection handlar om skydda sitt data under en förutbestämd tidsperiod, återställa drift eller enstaka objekt vid behov, under gällande tidsramar samt att hitta en balans mellan funktioner och ekonomi.

För att lyckas med är det viktigt att ha verktyg som kan administreras och hantera den miljö du har, återläsa data under gällande SLA och finansieras under en allt mer ansträngd budget. 

Cristie_DataProtection

Ett system, alla miljöer

Infrastrukturer är under ständig förändring och många har stora virtualiserade miljöer mixade med affärskritiska fysiska servrar och växande datamängder. Vi ser miljöer som är mixade med Windows, Linux och Unix. Virtuella miljöer som är baserade på system från Microsoft och VMware. Det är mycket som skall skyddas och driften skall säkras för att säkerställa bolagets affärsnytta.

 

Att säkerställa allt genom ett system anser vi vara av yttersta vikt, oavsett storlek på miljön eller komplexiteten i infrastrukturen. Det underlättar det dagliga arbetet, minimerar nedtid och förbättrar totala ägande kostnaden.

Försäkrad återläsning

Återläsningstiden är av största betydelse och oftast reglerad i befintliga SLA. Kontroller att utföra återläsningen enligt utsagd tid är oftast väl testad och dokumenterad vid implementation men hur uppföljs den? Hur vet man att enstaka till tusentals servrar går att återläsa fem år senare när infrastrukturen genomgått stora förändringar?

 

 

Genom våra återläsningsfunktioner ger vi dig verktygen att löpande försäkra dig om återläsning, hur lång tid det tar, nuvarande status och en förenklad hantering, oavsett system. Du får möjligheten att återläsa vad som helst till vad som helst (P2P,V,C / V2V,P,C / C2C,V,P), snabbt enkelt och smidigt (drag & drop). Läs mer om Recovery Simulator >>

Vi erbjuder en flexibel licensmodell som optimerar er TCO för Data Protection.

Läs mer om Cristie Backup Solution >>

Säkra data och sänka kostnader?

6 saker som hjälper dig hitta balansen mellan budget och backup

 

I takt med att data förvandlats från biprodukt till hårdvaluta för organisationen, har vikten av backup ökat. Den snabba datatillväxten ger dock många backupansvariga huvudbry, eftersom budgeten inte ökar i samma takt, tvärtom. Vi på Cristie har exempel på kunder som måste kapa backupkostnader med åtta procent per år – utan att kraven sänks.

Det finns dock inte en lösning som passar alla, utan istället handlar det om att hitta ett nytt alternativ utifrån behov och existerande hård- och mjukvara. För att få ut maximal prestanda i förhållande till bästa pris, gäller det då att se över hela infrastrukturen. Här är några givna områden att adressera:  

 

 

 

DataProtection_balance

1. Se över din deduplicering

Deduplicering av data reducerar lagringsbehovet, men kan samtidigt vara förknippat med både kostnader och komplexitet. Därför väljer många företag att bara deduplicera delar av lasterna. Välj istället en lösning som gör det enkelt att deduplicera hela lasten.

 

2. Undvik fullständig backup

Mjukvara för backup brukar vanligen kräva att du regelbundet gör en fullständig backup för att återläsningen ska kunna garanteras. Om du istället väljer en lösning som inte kräver att du gör backup på oförändrad data, kan du spara betydande resurser.

 

3. Välj en flexibel ägarmodell

Fundera över om du verkligen behöver äga all infrastruktur som krävs för backup. Idag finns mängder av alternativ som gör att du snabbt kan skala både upp och ned, minska komplexiteten och spara licenspengar. Molnlösningar kan tillgodose olika backupbehov och ger exempelvis även mindre företag tillgång till förstklassiga lösningar.

 

4. Förenkla din administration

Genom att automatisera processerna så långt det går, kan du göra dig mer oberoende av IT-experter och förenkla och reducera administrationen förknippad med backup. Ett enkelt gränssnitt gör också att icke-tekniker enkelt kan få en statusöverblick.

 

5. Se till att lösningen är skalbar

Välj en lösning som växer i takt med att datavolymerna gör det. Samtidigt måste du, för att inte infrastrukturkostnaderna ska skena, se till att lösningen är så effektiv att du kan hålla antalet servrar för backup nere.

 

6. Välj en erfaren leverantör

Se också till att välja en leverantör med bred erfarenhet av att skydda och återläsa data i företag av olika storlek och i olika branscher. Större leverantörer brukar dessutom erbjuda fördelaktiga finansieringsmodeller.

Att skydda data är numera en kärnprocess inom IT, vilket gör att även små justeringar får stor påverkan på sista raden. En förenklad backuphantering tillsammans med en förbättrad ekonomi är därför möjligt att uppnå för de allra flesta företag. 

 

Mer information:

 

 

 

Boka en kostnadsfri backupbesiktning.

Kontakta oss >>