Cristie Event

Vi genomför informativa och utbildande event inom Storage, Backup och Restore

Vi deltar och genomför event med utbildande information kring backup, återläsning och lagring.

Målet med våra event är att ge tekniska, strategiska och ekonomiska infallsvinklar för att underlätta beslutsprocesser. Välkommen att delta på våra event.

14 September15.00 - 17.00 IBM Client Center, Kongevejen 495B 2840 Holte

Welcome to Cristie Nordic grand opening of #RecoveryLounge in Copenhagen. Take the chance to meet other users and professionals and talk data storage, data protection and data archiving.

26 September12.00 - 23.00 Köln Marriott hotel, Cologne, Germany

Don´t miss this great opportunity to learn the latest in the IBM Spectrum Protect world, GSE IBM Spectrum Protect Symposium 2017 in Köln!

26 September18.00 - 20.00 GSE ISP Symposium, Köln Marriott hotel, Cologne, Germany

Cristie #RecoveryLounge welcomes you to GSE IBM Spectrum Protect Symposium 2017 in Cologne. Drop by for a drink!