Välkommen till Cristie, vår affärsidé är att erbjuda effektiva backup-, återläsnings- och lagringslösningar.

Säkra era data och optimera återläsningstiderna.

Data Protection handlar om skydda sitt data under en förutbestämd tidsperiod, återställa drift eller enstaka objekt vid behov, under gällande tidsramar samt att hitta en balans mellan funktioner och ekonomi.

6 saker som hjälper dig hitta balansen mellan budget och backup

I takt med att data förvandlats från biprodukt till hårdvaluta för organisationen, har vikten av backup ökat. Den snabba datatillväxten ger dock många backupansvariga huvudbry, eftersom budgeten inte ökar i samma takt, snarare tvärtom.

Vi på Cristie har exempel på kunder som måste kapa backupkostnader med åtta procent per år – utan att kraven sänks. Läs mer om våra 6 tips som hjälper till att hålla balans mellan budget och funktion.

Våra tjänster

Vi investerar i kunskap via vårt tjänsteutbud, alltifrån design av miljöer till support och utbildning. Oavsett om du har en befintlig miljö som behöver ”städas” eller vill byta miljö så kan vi genom gedigen erfarenhet och kunskap hjälpa dig.

Fäll upp paraplyet: effektivisera ditt datacenter

Att datamängderna ökar och därmed också organisationens administrativa börda är knappast någon nyhet. Många organisationer frågar sig nu hur de ska kunna ta hand om sina data mer effektivt. Utmaningarna i heterogena, komplexa datacenter med låg nyttjandegrad och resursobalans sätter käppar i hjulet för många – men det finns relativt enkla lösningar.

LÄS MER»

Flytta dina servrar fritt mellan olika moln och miljöer.

Det har skett en explosion av molntjänster för datalagring, applikationer, beräkningsresurser och serverkraft. Fler och fler företag använder sig av antingen offentliga-, privata- eller hybridmoln. Få full kontroll på dina servrar och flytta dem efter behov.

LÄS MER»

Skydda och hantera stora IT miljöer.

Att säkerställa drift i stora miljöer kan vara komplex. Speciellt om det rör sig om enorma datamängder på PB nivå och över, kanske även med flera globala datacenter som skall samarbeta. Det krävs prestanda, driftsäkerhet och hanterlig administration för att uppnå funktion, speciellt nu, när datamängderna ökar dramatiskt..

LÄS MER»

Vi satsar på expertis genom högutbildad personal och lång erfarenhet av att säkra data i företagsmiljöer.

CERTIFIERINGAR» TRÄFFA OSS»

Nyheter

Cristie_blog_TCO

Data Protectionapril 8, 2016

Today I crunched customer costs by 60% compared to a free of charge backup software  I'm reaching the sky after…

Storage_blog

Storagefebruari 16, 2016

Your original job application is not as important as your company’s payroll database, or even the email database. So, why…

DataProtection_blog

Data Protectionfebruari 9, 2016

A common theme in the world of data backup is the confusion of business continuity with disaster recovery. When it…

Cristie_blog

Annatfebruari 1, 2016

The Year in Storage: Six Predictions for 2016In 2015 we saw some very big changes in the storage world. Two…

Event

IBM-Edge-2016
19
Sep

MGM Grand | Las Vegas, Nevada09.00 - 20.00

Welcome to IBM Edge 2016

Spectrum-User-Group-May-Sweden
25
May

IBM Client Center, Kista alléväg 60, Kista, Stockholm08.30 - 22.00

Welcome to Storage User Group

Recoverylounge-Webben
28
Apr

Cristie Nordic AB, Kistagången 26 (3 st), SE-164 40 Kista15.00 - 20.00

We’ve moved! Welcome to Cristie Grand Opening Party!