Välkommen till Cristie, vår affärsidé är att erbjuda effektiva backup-, återläsnings- och lagringslösningar.

Säkra era data och optimera återläsningstiderna.

Data Protection handlar om skydda sitt data under en förutbestämd tidsperiod, återställa drift eller enstaka objekt vid behov, under gällande tidsramar samt att hitta en balans mellan funktioner och ekonomi.

6 saker som hjälper dig hitta balansen mellan budget och backup

I takt med att data förvandlats från biprodukt till hårdvaluta för organisationen, har vikten av backup ökat. Den snabba datatillväxten ger dock många backupansvariga huvudbry, eftersom budgeten inte ökar i samma takt, snarare tvärtom.

Vi på Cristie har exempel på kunder som måste kapa backupkostnader med åtta procent per år – utan att kraven sänks. Läs mer om våra 6 tips som hjälper till att hålla balans mellan budget och funktion.

Våra tjänster

Vi investerar i kunskap via vårt tjänsteutbud, alltifrån design av miljöer till support och utbildning. Oavsett om du har en befintlig miljö som behöver ”städas” eller vill byta miljö så kan vi genom gedigen erfarenhet och kunskap hjälpa dig.

Fäll upp paraplyet: effektivisera ditt datacenter

Att datamängderna ökar och därmed också organisationens administrativa börda är knappast någon nyhet. Många organisationer frågar sig nu hur de ska kunna ta hand om sina data mer effektivt. Utmaningarna i heterogena, komplexa datacenter med låg nyttjandegrad och resursobalans sätter käppar i hjulet för många – men det finns relativt enkla lösningar.

LÄS MER»

Flytta dina servrar fritt mellan olika moln och miljöer.

Det har skett en explosion av molntjänster för datalagring, applikationer, beräkningsresurser och serverkraft. Fler och fler företag använder sig av antingen offentliga-, privata- eller hybridmoln. Få full kontroll på dina servrar och flytta dem efter behov.

LÄS MER»

Skydda och hantera stora IT miljöer.

Att säkerställa drift i stora miljöer kan vara komplex. Speciellt om det rör sig om enorma datamängder på PB nivå och över, kanske även med flera globala datacenter som skall samarbeta. Det krävs prestanda, driftsäkerhet och hanterlig administration för att uppnå funktion, speciellt nu, när datamängderna ökar dramatiskt..

LÄS MER»

Vi satsar på expertis genom högutbildad personal och lång erfarenhet av att säkra data i företagsmiljöer.

CERTIFIERINGAR» TRÄFFA OSS»

Nyheter

Cristie_Recovery_Assurance

Data Protectionjuni 28, 2017

The last year, news have been filled with cyber-attacks at large Enterprises, reporting part of the total hit. The growing…

Cristie_Logo_Aspera_568

Fast File Transferjanuari 24, 2017

Fler och fler företag jobbar idag över flera kontinenter, vare sig det är genom samarbetspartners eller egen verksamhet. En annan,…

DataProtection_blog

Data Protectionseptember 19, 2016

New Features in Server Back up data to Amazon Web Services, a cloud-based object storage system Optimize data movement to…

sg-visual-1

Data Protectionseptember 6, 2016

We’re excited to announce v7.9 of Rocket Servergraph Professional, which is available now for download from the Rocket Customer Portal.…

Event

Symposium_2017_pic
26
Sep

Köln Marriott hotel, Cologne, Germany12.00 - 23.00

Welcome to GSE IBM Spectrum Protect Symposium 2017 in Cologne!

RecoveryLounge_Cologne_pic
26
Sep

GSE ISP Symposium, Köln Marriott hotel, Cologne, Germany18.00 - 20.00

Cristie #RecoveryLounge welcomes you to ISP Symposium 2017!

RecoveryLounge_Copenhagen_pic
14
Sep

IBM Client Center, Kongevejen 495B 2840 Holte15.00 - 17.00

Welcome to grand opening of #RecoveryLounge Copenhagen